Angel investor gezocht: Ride Grammar School gaat kippen kweken

Hoe kan je leerlingen de beste praktijkopleiding geven en tegelijk inkomsten genereren om de hele school te financieren? Met die vraag worstelde Dr Kuule, directeur van de Ride Grammar Vocation School in Oeganda. Het antwoord: schoolbedrijfjes! Leerkrachten geven hun kennis door en de leerlingen krijgen meteen ook de nodige opleiding in het opzetten en het leiden van een bedrijf. De inkomsten gaan dan weer terug naar de school. Een win-win voor iedereen.

Het totale project omvat op termijn een 12-tal beroepsopleidingen die via miniondernemingen de school volledig zullen financieren en de inschrijvingsgelden tot een minimum zullen herleiden. Een eerste pilootproject start dit schooljaar rond pluimvee. De school vraagt hiervoor een lening van 10.000 €, terug te betalen op een termijn van 2 jaar tegen een rentevoet van 5 %. Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van kippenrennen, vaccins en voeding.

Lees hier hoe je dit project een financieel zetje kan geven