Samenwerken om impact op het Zuiden te vergroten

“Het landschap van goede initiatieven voor het Zuiden is erg versnipperd in Vlaanderen,” zegt Luc Bonte, voorzitter van Ondernemers voor Ondernemers. “Daarom is het voor ons als professionele organisatie een bewuste strategische keuze om op zoek te gaan naar samenwerking met andere organisaties die bedrijven aanspreken. Het kan niet de bedoeling zijn om elkaar vliegen af te vangen. We moeten elkaar juist versterken.”

 

ONDERNEMER voor ONDERNEMERS Trofee 2016

Ondernemer voor Ondernemer Trofee 2016 ©TimBuelens

Ondernemers zonder Grenzen is zo’n organisatie waarmee Ondernemers voor Ondernemers vergevorderde gesprekken voert om de krachten te bundelen, want de twee zijn erg complementair. “Het is al een goed begin dat onze namen op elkaar gelijken,” lacht Luc Bonte. Ondernemers zonder Grenzen wil de verwoestijning tegengaan in de Sahel van Burkina Faso, een van de armste landen ter wereld.

Ingenieuze aanplanting

De jongste jaren werd al een oppervlakte aangeplant ter grootte van twee keer het Zoniënwoud. Via een ingenieuze aanplanting kan de woestijn weer een vruchtbare plaats worden, waar de lokale gemeenschap economische waarde uithaalt. In het bos worden kruiden en grassen aangeplant, en het vee kan er naar hartenlust grazen. De koeien krijgen dus betere voeding en geven meer melk of brengen meer vlees op. Op de lokale markt kunnen de bewoners die voor een betere prijs verkopen.

Moro Nabha

Meteen na aanplanting van zo’n bos merkt de bevolking welke voordelen ze geniet, waardoor ze goed zorg draagt voor het bos. “Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat jonge, gezonde Afrikanen niet migreren. Burkina Faso heeft die mensen hard nodig om z’n economie op te bouwen. Per 1.000 hectare nieuw aangelegd bos zouden we 10.000 migranten kunnen tegenhouden. De lokale morele autoriteit Moro Nabha, de koning der koningen van het Mossivolk, steunt ons hierin, waardoor we in Burkina Faso een groot vertrouwen genieten,” vertelt Werner Sels, voorzitter van Ondernemers zonder Grenzen.

Gum

Om de regio nog meer tot bloei te brengen is echter professionalisering nodig, opdat lokale landbouwcoöperatieven hun producten op de internationale markt kunnen afzetten. Gum, een voedingssupplement dat bijvoorbeeld in cola zit, is een grondstof die er goed kan worden verbouwd. Werner Sels: “We willen het wiel niet opnieuw uitvinden. Aangezien Ondernemers voor Ondernemers duurzaam ondernemerschap in het Zuiden nastreeft kunnen ze voor ons een uitstekende partner zijn.”

Gecharmeerd

Bedrijven die Ondernemers zonder Grenzen steunen, investeren in de aanplanting van een bos en nadien kunnen ze hieruit een sociale opbrengst van 1 à 3 procent puren, die voortkomt uit de opgeschaalde landbouwactiviteit.
Luc Bonte was meteen gecharmeerd door het project van Werner Sels. “Door samen te werken kunnen we verder professionaliseren en ook ons netwerk vergroten. Bovendien gaan we onze kosten kunnen drukken. We proberen de bijdragen van onze kernleden, die onze werkingskost dragen, zo zuinig mogelijk te beheren. Maar door dit partnerschap kunnen we kosten zoals communicatie en IT-infrastructuur met elkaar delen. Ook ons vrijwilligersnetwerk, zo’n 70 man sterk, kunnen we uitbreiden. En uiteraard halen we via Ondernemers zonder Grenzen nog meer managementervaring in huis.”

Eigenheid behouden

De eigenheid van beide organisaties blijft behouden. Ze gaan dus beide deel uitmaken van een netwerkorganisatie. En zo geven ze gehoor aan de oproep van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander de Croo. Die liet er tijdens de feestelijke avond van de “Ondernemers voor Ondernemers trofee” geen twijfel over bestaan. De Belgische vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties moet worden geënt op doorgedreven samenwerking en ook de private sector heeft een belangrijke rol te vervullen in de ontwikkeling van het Zuiden. Door er duurzaam ondernemerschap te steunen dragen ze er mee bij tot de welvaart. En dat is precies wat Ondernemers zonder Grenzen en Ondernemers voor Ondernemers al jarenlang nastreven.

©Véronique Goossens