Ethiek en transparantie

Ondernemers voor Ondernemers hecht veel belang aan ethiek en transparantie.

U beschikt over het recht op informatie. Alle stakeholders worden jaarlijks op de hoogte gebracht van wat er met de verworven fondsen werd gerealiseerd.

U kan steeds bijkomende gegevens opvragen bij Ondernemers voor Ondernemers ( balans en resultatenrekening, exploitatieverslag, controleverslag door expert-boekhouder,…)

  • per telefoon (016/32 10 72),
  • per mail contact@ondernemersvoorondernemers.be, vermeld ‘graag meer informatieve gegevens’
  • via een schriftelijk verzoek (Willem de Croylaan 58 bus 4022, 3001 Heverlee).

Bovendien bent u steeds van harte welkom voor extra informatie op het secretariaat van Ondernemers voor Ondernemers in Leuven.