Rikolto maakt het verschil

Duurzame waarde creëren, dat is niet alleen de doelstelling van Umicore, maar ook die van Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) als het gaat om de ondersteuning van de koffieboeren in Ecuador: zorgen dat de boeren een eerlijke kans krijgen in hun strijd tegen het klimaat, de ontbossing, de vergrijzing en alle andere maatschappelijke uitdagingen die op de wereld afkomen. 

Zonder de financiële steun van Umicore, via Ondernemers voor Ondernemers, zou het project van Rikolto niet bestaan en moesten de boeren hun eigen (koffie)boontjes doppen. Duurzame waarde creëren vertaalt zich via dit engagement naar het verschil maken voor 150 boeren in de Intag-vallei.

De koffieboeren in de Intag-vallei in het noorden van Ecuador staan voor heel wat uitdagingen. De mijnbouw in de streek trekt de jongere generaties aan die op korte termijn veel geld willen verdienen, waardoor de successie van de familiebedrijven en dus ook van de koffieproductie algemeen in het gevaar komt. Tegelijk zorgt diezelfde mijnbouw voor grootschalige ontbossing, met alle gevolgen vandien voor het lokale ecosysteem.

Foto’s: (c) Rikolto

 

Ook de financiële crisis van eind jaren ’90 heeft diepe wonden geslagen. De daaruit voortgevloeide dollarisatie heeft weliswaar voor een stabielere economie gezorgd, maar heeft tegelijk ook de productiekosten verhoogd, terwijl die in de omringende landen minder is gestegen. Daardoor wordt de prijs van Ecuadoraanse koffie op de internationale markt sterk beïnvloed: waarom zoveel betalen, terwijl je voor Colombiaanse koffie minder betaalt voor betere kwaliteit?

De klimaatopwarming, ontbossing door de mijnbouw, insectenplagen, … zorgen dan weer voor sterk wisselende oogsten, waardoor de weinige boeren die nog koffie willen en kunnen verbouwen, niet zeker zijn van een stabiel en waardig inkomen.

Samen sterk

Om aan al die uitdagingen het hoofd te bieden, hebben 150 boeren zich verenigd in AACRI, de Agro-artisanale vereniging van koffieboeren van de Intag-rivier. Deze vereniging kan niet alleen op de steun van de lokale, regionale en zelfs nationale besturen rekenen, maar wekt met zijn moedige verzet tegen “de grotere machten” ook sympathie bij Rikolto. Zo getuigt Johanna Renckens, directeur in Ecuador: “Wij ondersteunen de boeren in de vallei met een vijfjarenplan, dat hen stap voor stap begeleidt in de professionalisering van AACRI. Dat doen we in eerste instantie via het opzetten en uitvoeren van een business plan, het verbeteren van de productkwaliteit en het positioneren van het product in de lokale en internationale markt.

Zonder de financiële steun van Umicore via Ondernemers voor Ondernemers, zou het project van Rikolto niet bestaan en moesten de boeren hun eigen (koffie)boontjes doppen.

Op die manier willen we uiteindelijk evolueren naar een betrouwbare oogst, zowel voor de telers als voor de klanten, een integratie van de koffieteelt in alle sociale structuren van de vallei, dus ook bij jongeren en vrouwen, en vooral een duurzaam, milieuvriendelijk alternatief bieden voor de invasieve mijnbouw.

Zonder Umicore is er geen project

Een belangrijke voorwaarde voor de goedkeuring van het Rikolto-project, was de fondsenwerving: De Belgische regering (Directie- Generaal Ontwikkelingssamenwerking) steunt de projecten van Rikolto, maar minstens 20% van het benodigde budget moest gezocht worden buiten de organisatie. Zonder deze (private) participatie zou er gewoon geen project zijn. Rikolto is hiervoor gaan aankloppen bij de gespecialiseerde organisatie Ondernemers voor Ondernemers, die op haar beurt het engagement kreeg van Umicore om dit project te financieren.

Johanna: “De financiering die we van Umicore krijgen, is een essentiële hefboom om ons project in Ecuador mogelijk te maken. Simpel gezegd: zonder Umicore is er geen project. Alles wat we daar doen, kunnen we doen dankzij de steun van Umicore.”

“Onze eerste betrachting is vooral een stabiel en waardig inkomen creëren voor de huidige generatie boeren. We moeten AACRI een financieel sterk en goed beheerd bedrijf maken. Blijkbaar met succes, want de organisatie draait vandaag op 96% van het break-even punt. Eens we het economische aspect onder controle hebben, kunnen we nog meer gaan inzetten op het socio-culturele en natuurlijk op het ecologische aspect, hoewel dat laatste onlosmakelijk verbonden is met de stappen die we nu reeds gezet hebben: je kan de kwaliteit van de koffie niet verbeteren zonder rekening te houden met de natuurlijke omgeving. We streven immers naar duurzaamheid op alle vlakken, dus profit, people en planet. “

Tekst: Vincent Nuytemans

Dankzij de steun van Umicore is het project van Rikolto in Ecuador volledig gefinancierd. Wil jij ook het voorbeeld van Umicore volgen? Ontdek de projecten die nog steun zoeken in onze projectenportefeuille. Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar!

Voor meer info contacteer: anne-lise@ondernemersvoorondernemers.be of bel haar via 016 32 10 72.