OVO Acceleration Fund

Het OVO Acceleration Fund is een investeringsfonds van OVO in nauwe samenwerking met Koning Boudewijnstichting. Het nieuw investeringsfonds moet zorgen voor financiële injecties in beloftevolle ondernemingen in Afrika en in duurzame ontwikkelingsprojecten die er niet of amper in slagen de monetaire markt aan te boren.

OVO steunt al tientallen jaren lokaal ondernemerschap in Afrika. Naast financiële ondersteuning, biedt de organisatie ook expertise en kennisoverdracht. Het nieuwe OVO Acceleration Fund zal ondernemers uit lage- en middeninkomenslanden nog beter helpen.

Het OVO Acceleration Fund beheert giften van particulieren en bedrijven. Het fonds biedt financiële injecties in de vorm van (sociale) leningen op maat met een maximaal bedrag van 25.000 euro en een looptijd van 3 tot 5 jaar met een rente van 7 tot 10 procent. Eens de lening afbetaald is, belandt het bedrag opnieuw in het fonds voor nieuwe projecten. Zo ontstaat er voor elke gift een hefboomeffect en kan OVO voor een duurzame impact zorgen.

Het OVO Acceleration Fund focust op ondernemingen en projecten met een belangrijke sociale, ecologische en duurzame impact. Tewerkstelling is eveneens een belangrijk aspect. Het fonds versterkt deze projecten tevens met een pertinente inbreng van ervaringsdeskundigen uit het Belgische bedrijfsleven.

Het OVO Acceleration Fund investeert in ondernemingen met een aanvaardbaar risico. De controle en opvolging is in handen van medewerkers en partners van OVO. OVO krijgt hiervoor een eenmalige werkingskost van 5% van het totale investeringsbedrag.

Voor giften aan het OVO Acceleration Fund wordt aan de donateurs vanaf 40 EUR een fiscaal attest afgeleverd via de Koning Boudewijnstichting.

Klik hier voor een online donatie aan het fonds.

De investering kan ook overgeschreven worden op de rekening van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerde code ***018/0530/00002***.

IBAN: BE10 0000 0000 0404

BIC: BPOTBEB1

OVO_AF_flyer online