Jaarverslag 2017 is uit!

Op 25 juni werd tijdens onze Algemene Vergadering het jaarverslag van 2017 voorgesteld. Het volledige financiële verslag, samen met een overzicht van de gesteunde projecten en de structuur van onze organisatie kunt u nu verder in detail bekijken in de digitale versie van het jaarverslag.

VISIE VAN DE VOORZITTER

2017 was een belangrijk overgangsjaar voor Ondernemers voor Ondernemers (OVO). De financiële groei die wij ondanks de financiële crisis de voorbije jaren kenden, is gestagneerd. Maar 2017 was het jaar waarin we belangrijke stappen hebben gezet om de organisatie futureproof te maken. Enerzijds als netwerk voor innovatieve ideeën en samenwerkingsverbanden, anderzijds door ondernemers in lage- en middeninkomenslanden te ondersteunen met de juiste middelen o.a. door financiering en expertise. Zo hebben we knelpunten voor verdere groei weggenomen, ingespeeld op opportuniteiten en nieuwe ideeën ontwikkeld. Of: reculer pour mieux sauter!

Uitwisseling expertise

Laat ons enkele voorbeelden aanhalen. Het voorbije jaar hebben we heel sterk een positieve trend binnen de Belgische private sector ervaren. Alsmaar meer bedrijven bieden in-house expertise aan voor de ondersteuning van impactvolle projecten in lage- en middeninkomenslanden. Reden? De actieve betrokkenheid van de eigen werknemers verhoogt hun tevredenheid, toewijding, creativiteit en zin om nieuwe projecten op te nemen.

Deze trend biedt OVO een enorme opportuniteit om de noden van ondernemers in lage- en middeninkomenslanden nog beter in te vullen. Want naast de toegang tot financiering hebben ontwikkelingsinitiatieven doorgaans behoefte aan allerhande soorten expertise. We hebben het voorbije jaar dan ook vlijtig gewerkt aan de interne organisatie om een goede matching van vraag en aanbod mogelijk te maken zodat duurzame win-win relaties ontstaan tussen ondernemers in België en in lage- en middeninkomenslanden.

De versterking en verdere uitbouw van ons netwerk stonden hierbij centraal. Er werden onder andere diverse nieuwe interne functies gecreëerd (bv.expertise-coördinators, NGO-account- en projectenportefeuillebeheerders), nieuwe netwerken aangeboord (bv. Afrikaanse diaspora in België) en focuslanden voor onze B2B-pijler geselecteerd (Oeganda, Rwanda, Tanzania en Kenia).

Op 21 november organiseerden wij het seminarie ‘SDG’s, gaat het de goede richting uit? ‘ met als keynotesprekers Koningin Mathilde, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander de Croo en Herman Daems. Tijdens dit seminarie werd met vele stakeholders waaronder jongerenorganisaties, VOKA en UWE gedebatteerd over de relatie tussen ondernemerschap en de duurzaamheidsdoelstellingen en de eerste tendensen die we kunnen waarnemen sinds hun bekendmaking in 2015.

OVO Acceleration Fund      

Naast deze interne reorganisatie hebben we ook gewerkt aan nieuwe, innovatieve financieringsmogelijkheden. De Raad van Bestuur gaf eind 2017 groen licht voor de oprichting van een eigen investeringsfonds, het OVO Acceleration Fund. Het moet zorgen voor financiële injecties in beloftevolle ondernemingen in Afrika en duurzame Afrikaanse ontwikkelingsprojecten die er niet of amper in slagen de monetaire markt aan te boren.

Het OVO Acceleration Fund zal donaties van particulieren en bedrijven in België transformeren in sociale leningen voor ondernemers in Afrika met een belangrijke sociale, ecologische en duurzame impact. Wanneer de sociale lening afbetaald is, belandt dit kapitaal opnieuw in het fonds voor investeringen in nieuwe projecten van nieuwe ondernemingen. Zo kan OVO voor elke gift een hefboom creëren en nog meer impact genereren.

Naar een succesvol 2018

We zijn ervan overtuigd dat het pad dat we voor onszelf hebben uitgetekend ons geen windeieren zal leggen. Onze visie wordt alsmaar door meer mensen en organisaties ondertekend. De nieuwe diensten die we het voorbije jaar hebben uitgetekend, spelen in op de wensen van onze stakeholders. We kijken er al naar uit om jullie volgend jaar over onze verdere groei te rapporteren.

Luc Bonte,

Voorzitter