Sociale microprojecten zorgen voor kwaliteitsvolle basisdiensten

Reeds ingezameld € 0
Gezocht budget 2023 € 21.320
Projectinfo
Projectcode
08026
Sector
Gezondheid
Financiering
Gift
Land
DR Congo
Locatie
D.R. Congo
NGO
Congodorpen
Projectduur
5 jaar (2022-2026)

Context

DR Congo (DRC) is één van armste landen ter wereld met een (extreem) arme bevolking. Decennialang wordt dit enorme land reeds geteisterd door burgeroorlogen, politieke onrust, diverse epidemieën, ontbossing van het oerwoud,... De economie in DRC is in essentie een overlevingseconomie. De medische zorg is slecht georganiseerd. Er is een tekort aan personeel, goede infrastructuur en medicijnen. De levensverwachting bedraagt 57 jaar. Veel kinderen gaan niet naar school of stoppen op jonge leeftijd. Zij die wel gaan, krijgen onderwijs van matige kwaliteit.

Toch beschikt de DRC over een enorm potentieel op het gebied van land- en bosbouw, hydro-elektriciteit en geologie en een erg jonge actieve bevolking (67% van de bevolking tussen 0 en 24 jaar). Om dit potentieel ten volle te benutten zijn een kwalitatieve gezondheidszorg & onderwijs een belangrijke basisvoorwaarde.

Doel

Congodorpen kiest er bewust voor om via een participatieve benadering sociale projecten te identificeren voor, door en in samenwerking met de lokale bevolking. De focus voor deze projecten ligt op kwalitatieve infrastructuur, onderwijs- en gezondheidsdiensten. Op vraag en in samenwerking met de lokale bevolking werden o.a. volgende sociale projecten geïdentificeerd: de bouw van 5 nieuwe gezondheidscentra en het opzetten van 40 sensibiliseringscampagnes o.a. over ondervoeding, milieu, gender gerelateerd geweld en Water, Sanering en Hygiëne. 

Waarom OVO gelooft in dit project

OVO gelooft dat ondernemen niet mogelijk is indien er geen toegang is tot basisvoorzieningen zoals kwalitatieve gezondheidszorg en onderwijs. Via haar participatieve en integrale aanpak bestrijdt dit project bovendien de grote sociaaleconomische ongelijkheden en stimuleert het de ondernemingszin bij de betrokken dorpsbewoners. 

OVO wil structurele veranderingen mogelijk maken. Daarom moedigen wij structurele partnerschappen aan zodat we daadwerkelijk een verschil kunnen maken op lange termijn.

 

Maatschappelijke impact

Het verhogen van de impact van 50 sociale projecten, geïdentificeerd door de lokale dorpsverenigingen in 75 dorpen, voor meer dan 22.000 inwoners in een gebied van 2700 km². Sommige projecten streven een ruimer maatschappelijk belang na zoals gendergelijkheid, wegonderhoud of natuurbescherming.

Gezochte cofinanciering via OVO
2023
€ 20.357
2024
€ 21.320
2025
€ 28.117
2026
€ 20.590
Thema's
  • Medische diensten
  • Micro-ondernemerschap
  • Empowerment
  • Opleidingen

Niet gevonden wat je zocht?

Een vraag over een project of onze werking? Je wil met ons samenwerken? Vrijwilliger worden? Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragen of stel ons vrijblijvend je vraag.